fbpx

Stafi Ynë Mjekësor

Dr. Bujar Tabaku

Gjinekolog/Obstetër

Erzen Kumnova

Drejtor

Dr. Butrint Xhiha

Kirurg i fëmijëve

Ba.sc. Aulona Koshi

Biokimist Laboratorik

Dr. Fatos Haxhosaj

Kirurg abdominal

Dr. Qamil Hamza

Gjinekolog/Obstetër

Dr. Sabahudin Bytyqi

Kirurg/abdominale endoscopiste