Gjinekologjia dhe obstetrika

Gjinekologjia dhe obstetrika janë fusha binjake që merren me sistemin riprodhues të femrës. Derisa obstetrika merret me shtatzëninë dhe procedurat dhe komplikimet e lidhura me të, gjinekologjia përfshin trajtimin e grave që nuk janë shtatzënë.

Shërbimet gjinekologjike dhe obstetrike të cilat ofrohen në European Clinic janë:

Për më shumë informata rreth shërbimeve të caktuara klikoni në ikonat e mëposhtme:

Mjekët gjinekolog/obstetër në European Clinic:

Dr. Genc Macula

Gjinekolog/Obstetër

Dr. Qamil Hamza

Gjinekolog/Obstetër