PRP(rigjenerim)-Ovarial (rejuvenation)

Rejuvenimi I vezoreve me PRP plazma e pasur me trombocite

Shumë gra përpiqen të mbeten shtatzënë në mosha më të mëdha, por ato kurrë nuk e kanë marrë parasysh statusin e cilësisë së vezoreve të tyre. Kjo do të thotë që sa më e ulët të jetë cilësia e vezëve që kanë, aq më e madhe është dilema e shatezanise te keto pacienete per shkak te kualitetit jo te mire te vezoreve. Përpjekjet e reja shkencore kanë kaluar në ditët e sotme për të rigjeneruar indet e tyre vezore dhe kështu ata mund të kenë më shumë mundësi për një shtatzëni të suksesshme.

Hulumtimi shkencor për menaxhimin e pamjaftueshmërisë ovariane filloi që në fillim të viteve 1950, duke përfshirë infertilitetin për shkak të plakjes dhe u kufizua se vezoret nuk mund të regjenerohen . Më vonë, në 2004, studimet me minj sfiduan idenë e një rezervë fikse të vezoreve që do të pajiset gjatë periudhës perinatale [2]. Më vonë shumë studime treguan se vezoret përsëri mund të jenë të kthyeshme [3,4].

PRP (plazma e pasur me trombocite) është një produkt natyral ku përqendrohet një nivel i lartë i trombociteve, por me përqendrim të faktorëve të rritjes 3 deri në 5 herë më të madh se plazma. Faktorët e rritjes ruhen në kokerza, dhe përfshijnë faktorin e rritjes se trombociteve (PDGFs), faktorin e transformimit të rritjes-beta (TGF-β), faktorin e rritjes endoteliale të enëve (VEGF), faktorin e rritjes epidermale (EGF), faktorin e rritjes së fibroblastit (FGF), e faktorit të rritjes së insulinës (IGF), dhe disa të tjerë [5,6]. Këto citokina luajnë një rol të rëndësishëm në proliferimin qelizor, kemotaksën dhe diferencimin e qelizave mezenkimale dhe qelizave të tjera dhe nxisin angiogjenezën [6].

Protokolli për përtëritje të vezoreve përfshin dy hapa. E para është përgatitja e PRP. Kjo fillon nga marrja e gjakut për gruan dhe pastaj izolimi me teknika specifike duke përfshirë centrifugimin dhe aspiratën e PRP. Pastaj pjesa e dytë është injektimi i PRP në dy vezoret. Pastaj nivelet e AMH (hormoni anti-Mullerian), FSH, LH dhe Estradiol maten në intervale mujore te gratë që nuk kanë menstruacione, dhe gjatë rrjedhës menstruale tek gratë me menstruacione për një periudhë prej gjashtë muajsh. Nëse nivelet e AMH rriten, ndërsa nivelet e FSH, LH dhe estradiolit bëhen më të ulëta, ka prova objektive të përtëritjes së vezoreve

Kontakti

Lokacioni

Gjakovë – Kosovë

Adresa “Mic Sokoli”

(100m afër spital rajonal 

“Isa Grezda”)

Klinika: 

+383 44 216-020 / +383 48 216-020

Laboratori: 

+383 43 90 65 85 /+383 44 90 65 85

Email: info@europeanclinic-ks.com​

Orari i punës

Monday – Sunday 24h