Pediatria

Shërbimet Nefrologjike Pediatrike

Ofrohen shërbimet Nefrologjike Pediatrike për pacientë prej lindjes, infantët dhe fëmijët deri në 18 vjeç me Diagnostifikim dhe Shërim të:
Konsultime Nefrologjike

Metoda e diagnostifikimit dhe trajtimit: me ekzaminim fizikal të detajuar dhe me ultrazë të sofistikuar diagnostiikohen sëmundjet. Gjithashtu ofrohen edhe shërbimet tjera plotësuese si analizat laboratorike (biokimike, mikrobiologjike).

 

E kemi të rëndësishme që me këshillat që ju keni nevojë, të ju ndihmojmë që ju dhe familja juaj të keni një jetë të shëndoshë dhe aktive.

Vendimet për trajtim të fëmijës me sëmundje të veshkave i marrim në komunikim të ngushtë me prindërit. Qëllimi ynë është që t’i ndihmojmë të arrijë nivelin më të lartë të mundshëm fizik, social, dhe emocional. Të jetosh me sëmundje kronike të veshkave është sfidë e vërtetë, nganjëherë edhe të ndryshon jetën, për këtë mundohemi të ju japim ndihmën tonë sa më shumë që të jetë e mundur.

Përpara se të vini, në mënyrë që të merrni më të mirën nga vizita:

Termini për vizitë caktohet në 044 216 020.
Nëse nuk mund të vini në vizitën e caktuar, ju mund ta anuloni terminin tuaj në numrin e njëjtë.
Pa termin futen vetëm rastet emergjente që nuk guxojnë të presin.