fbpx

Trombofilia dhe abortet e përsëritura

Trombofilia dhe abortet e përsëritura apo abortet habituale.

Enigma vazhdon !

Shumë qifte janë të stresuar nga abortet dhe frika të fillohet një shtatzëni tjetër është evidente.
Në kohën e tanishme Komiteti i Shoqatës së Mjekësisë Riprodhuese Amerikane propozon që dy ose më shumë aborte ti quajmë aborte habituale por Shoqata Evropiane e Riprodhimit Human dhe Embriologjisë (ESHRE)propozon tre ose më shumë aborte ti quajmë si Aborte habituale.
Ka shumë faktor që ndikojnë në abortet që në numër janë më shumta.
Njëri ndër faktorët qe luan një rol shumë të rëndësishëm për abortet habituale është polimorfizmi gjenetik trombofilik.
Aktualisht ekzistojnë meta analiza të polimorfizmit gjenetike trombofilike të ndërlidhura me aborte habituale siç janë: Mutacioni i faktorit V Leiden, Mutacioni i protrombinës, polimorfizmi i gjenit aktivizues plazminogjenit.
Pra janë shumë faktor të mutacioneve gjenetike të trombofilisë të cilat ndikojnë në zhvillimin e aborteve habituale tek pacientët.
Për trajtimin e rasteve të tilla nevojitet një kujdes i veçantë i mjekut së pari për diagniostifikimin e sëmundjes e pastaj për trajtimin e sajë. Trajtimi fillon që në ditët e para të filimit të shtatëzanisë me aspirint tbl 75mg 1×1 në ditë deri në javën e 32 të shtatzënisë dhe Fraxiparin amp 0.3 çdo ditë deri në lindje. Përcjellja e analizave laboratorike si D Dimer APTT dhe kuoagulogramit janë pjese e pa ndashme e këtij trajtimi.
Njëra ndër shumë rastet e tilla të trajtuara në Spitali Special për Gjinekologjik dhe Obstetrik “European Clinic” po e përmendim rastin e fundit të një pacienteje e cila pas dy aborteve të humbura në muajin e 3-të të shtatzënisë, kemi arritur me sukses ta sjellim në jetë fëmijën e gjinisë mashkull me peshë trupore 3050 gr.

KONTAKTI

ORARI I PUNËS

RRJETET SOCIALE

FOTO GALERI