SHËNDETI ËSHTË CELËSI I EKULIBRIT TË JETËS  

...

STAFI

Dr. Aida Nushi-Kumnova

Gjinekolog/Obsteter


Dr. Bujar Tabaku

Gjinekolog/Obsteter


Dr. Valbona Nushi-Stavileci

Pediater/Nefrolog

Prim. Dr. Ali Iljazi

Internist/Pulmolog

Dr. Luljeta Canhasi

Anesteziolog / Reanimatolog

Dr. Diana Dafota

Neonatolog

Dr. Lendrit Spahiu

Pediater


Dr. Arberore Koshi

Biokimist klinik

Ndricim Koshi

B.sc Biokimi laboratorike