SHËNDETI ËSHTË CELËSI I EKULIBRIT TË JETËS  

...

Trajtimi i infertilitetit


Trajtimi i infertilitetit

Nëse keni problem me ovulacionin, vuani nga sëmundje të tubave (kanaleve) apo ekziston faktori mashkullor si shkak i inefertilitetit, ordinanca gjinekologjike "Arba" mund të ju ofrojë shërbime të nevojshme: Stimulim të vezoreve, rritja e numrit të oociteve me qellim qe sa më shpejtë të arrihet deri te shtatëzania Trajtim të problemeve të tubave Trajtimi të anomalive në mitër (hysteroscopike) Histerosalpingografia (HSG) Hysterosalinosalpingogrfia (HSSL) Problemet mashkullore të inefertilitetit mund të jenë të shumta (pretestikulae, testikulare postestikulare…)