SHËNDETI ËSHTË CELËSI I EKULIBRIT TË JETËS  

...

histeroscopy


Histeroscopia

Histeroscopia është shikimi i kavitetit të mitrës me aparatin e quajtur histeroscop (endoscop) me ndihmën e kësaj metode lejohet të bëhet verifikimi i hershëm i patologjive ne kavitetin e mitrës dhe intervenimi. Largimi i polipeve endometriale Prerja e spetumeve në mitër Marrja e biopsisë në mitër Largimi i mjeteve kontraceptive nga mitra