Dr.Sci. Albert Lila

Gjinekolog/Obstetër

Dr. Albert Lila i lindur më 22 Korrik 1967 në Gjakovë, Kosovë.

I diplomuar pranë Fakultetit të mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Më vonë edhe i Specializuar në Obstetri dhe Gjinekologji. Në vitin 2019 përfundoi studimet e doktoraturës në Universitetin e Zagrebit.

Është autor i disa publikimeve shkencore dhe ligjërues në Universitetin “Fehmi Agani”.
Gjatë kësaj kohë mbante këto pozita. Shef i Kabinetit Gjinekologjik në Institutin Kombëtar të Mjekësisë së Punës në Gjakovë. Nënkryetar i Shoqatës së Gjinekologeve dhe Obstetërve të Kosovës.