SHËNDETI ËSHTË CELËSI I EKULIBRIT TË JETËS  

...

Colposcopy


Trajtimi i qafës së mitrës - Colposcopia

Kolposcopia është procedurë diagnostike për ekzaminimin e vulvës së vagjinës dhe qafës së mitrës. Shumë lesione premalinje dhe malinje mund të detektohen përmes këtij ekzaminimi. Kolposcopi e bën rritjen e pamjes dhe kolposcopisti mund të bëjë dallimin në mes të normales dhe jonormales. Mund të merren biopsitë për ekzaminime tjera patologjike. Pap testi është metodë për diagnostifikimim e hershëm të karcinomës në qafën e mitrës Biopsi e qafës se mitrës me histopatologji Kiretazhë eksplorative me Histopatologji Trajtime me elektroterapi